Usluge koje nudimoIzrada vodovodnih i dovodnih instalacija

 

Danas se udobnost stanovanja ne može ni zamisliti bez obilne potrošnje vode za održavanje čistoće, za ispiranje zahoda, za kupanje itd. Ipak, odnos prema vodi počinje se mijenjati i voda postaje dragocjena, a o štednji vode na svakom mjestu pa i u objektu sve se glasnije raspravlja.
Kućni priključak i vodomjer
Kućni priključak ili spojni vod je najvažniji dio vodovodne instalacije objekta i predstavlja njegovu vezu s mjestom opskrbe vodom. Na kućni priključak se nastavlja glavna razvodna mreža (najčešći je donji razvod), iz koje se odvajaju vertikale koje dalje pomoću grana dovode vodu do pojedinih izljevnih mjesta, odnosno trošila (sanitarnih predmeta).
Kućna vodovodna mreža
Osnovno pravilo kod postavljanja cijevi vodovodne instalacije u objektu je da one uvijek budu u vodoravnim ili okomitom pravcu, a sve promjene pravca pod pravim kutem. Radi zornog i preglednog prikaza vodovodne mreže u objektu obvezno se daje aksonometrijska shema koja povezuje kućnu kanalizaciju od mjesta priključka na komunalni vodovod do svih izljevnih mjesta u objektu. Vodoravna razvodna mreža u objektu može biti donja, gornja ili kombinirana.


Ugradnja sanitarne opreme magistralnih vodova

 

 

Vodoopskrbni sustav okosnica je razvitka bilo kakvog regionalnog ili gospodarskog napretka. Magistralni cijevovod sastavni je dio vodoopskrbne mreže. Cijevi za vodovod i kanalizaciju, odnosno magistralni cijevovod se izvodi za vodoopskrbnu mrežu.

 


Izrada hidrantske i protupožarne mreže

 

Hidrantska mreža za gašenje požara skup je cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina. Za zaštitu objekata projektiraju se i izvode vanjske i unutarnje hidrantske mreže. Kod cjevovoda vanjske hidrantske mreže postavljaju se nadzemni ili podzemni hidranti.
Unutarnja hidrantska mreža mora biti izvedena na takav način da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode. U građevini koja se štiti unutarnjom  hidrantskom mrežom za gašenje požara, postavljaju se na cjevovod zidni hidranti koji moraju biti izvedeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Unutarnja hidrantska mreža  izvodi se kao mokra i suha.
Suhu hidrantsku mrežu danas najčešće susrečemo u javnim otvorenim, poluotvorenim i podzemnim garažama koje nisu grijane, ili u industrijskim pogonima koji su poluotvorenog ili otvorenog tipa i gdje grijanje prostora nije moguće, a hidrantska mreža je neophodna.
 


Izrada centralnog grijanja i kotlovnica

 

Sustavi grijanja su neizostavni dio instalacija u kućanstvima i poslovnim prostorima. Kako bi ste postigli i održavali toplinsku ugodnost u svakom interijeru za hladnog vremena, najbolje rezultate postići ćete ukoliko uz unaprijed planirate sustav grijanja kao integralni dio drugih zahvata u kući, stanu ili poslovnom objektu.
Osim radijatorskog grijanja koje je najrašireniji oblik zagrijavanja prostora, postoji i podno grijanje koje se koristi samostalno ili u kombinaciji sa radijatorskim grijanjem. Postavljanje sustava podnog grijanja preporuča se u prostorima koji imaju dobru toplinsku izolaciju te mali gubitak topline.

 

 


Ugradnja klima opreme i ventilacionih sustava

 

Projektiramo i izvodimo sustave ventilacije u raznim objektima gdje je to potrebno sukladno sa zakonskim i tehničkim uvjetima . Također i klima uređaje i sustave za klimatizaciju prostora.
Zašto održavati klima uređaje?
Rashladni uređaji koji se neredovito održavaju predstavljaju opasnost od gljivica bakterija i pljesni kojima je rashladni uređaja plodno tlo za nastanak. Za pravilan rad klima uređaja potrebno ga je redovito održavati i servisirati. Servisiranje i održavanje uređaja mora se prepustiti stručnim osobama. Klima uređaj potrebno je servisirati minimalno jednom godišnje
Godišnji servis klima uređaja mora uključivati:
  • Pregled i čišćenje filtra
  • Pregled daljinskog upravljača
  • Pregled i čišćenje izmjenjivača topline
  • Dezinfekcija isparivača
  • Vizualni pregled nepropusnosti sistema
  • Kontrola isparavanja
  • Ispitivanje funkcionalnosti
 

 

 


Servis i održavanje

 

Za poslove održavanja i servisiranja imamo organizirane ekipe koje su u najkraćem mogućem roku u stanju odraditi svaki popravak ili nedostatak koji može se pojaviti.
Održavamo i servisiramo vodovodne instalacije, sanitarnu opremu magistralnih vodova, hidrante i protupožarne mreže, centralna grijanja i kotlovnice, klima uređaje i ventilacijske sustave. Brzo, odgovorno, stručno i povoljno.